Rodo

1. Przetwarzamy wyłącznie Twoje następujące dane osobowe oraz dane osobowe Twojego dziecka: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

2. Administratorem danych osobowych jest „Muzykuj” Dominika Rączka, NIP: 6431653862, e-mail: kontakt@muzykuj.net

3. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług oraz realizacji usług będą
przetwarzane do zakończenia umowy o świadczenie usług z Administratorem oraz czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa (rozliczenia, przedawnienia roszczeń). Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie umowy na Twoją rzecz.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia świadczenie przez nas usług na Twoją rzecz.

5. Jeżeli wyrazisz zgodę na przesyłanie Ci newslettera, dane osobowe będą przetwarzane również w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie wiadomości od nas. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do dnia wypisania się z newslettera.

6. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

7. Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. ośrodkowi, w którym prowadzone są zajęcia.